تمرین تایم فریم ها

تمرین تایم فریم ساختار روی سهم برکت و اتریوم   در اموزش قبلی درمورد تایم فریم ها صحبت کردیم.اینجا هم روی سهم برکت و ارز