سه ساعت دوره جامع تابلوخوانی رو مشاهده کنید

دوره جامع تابلوخوانی

تابلوخوانی در کنار تکنیکال بسیار کمک کنندست . یادگرفتیم که همیشه به سطوح حمایت و مقاومت نگاه کنیم و با شکست این سطوح به سمت بالا میتونیم وارد اون سهم بشیم ، پتانسیل شکست یا عدم شکست و حجم خوردن و … رو میتونیم در تابلو خوانی به راحتی مشاهده کنیم دوره جامع تابلوخوانی که